Giỏ hàng

TIN HỌC - DÀNH CHO TRUNG HỌC CƠ SỞ - Quyển 2 (Dành cho Lớp 7)

|
22,800₫ 24,000₫

Phần I
- Cập nhật phiên bản Excel của Office 2010

Phần II
- Thay phần mềm Typing Test bằng phần mềm Typing Master;
- Thay phần mềm TIM bằng phần mềm GeoGebra nội dung Đại số của Toán 7.

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: 1900-886-847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Gợi ý

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Chọn thêm
Thanh Toán

Hotline tư vấn1900-886-847