Giỏ hàng

Tin Học - Dành Cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 3 (Dành cho Lớp 8)

|
19,950₫ 21,000₫

Phần I
- Thay thế môi trường lập trình Turbo Pascal bằng Free Pascal thích hợp hơn với môi trường Windows 10.

Phần II
- Thay phần mềm Finger Breakout bằng phần mềm giải phẫu cơ thể người Anatomy (tích hợp với sinh học);
- Thay phần mềm quan sát hình không gian Yenka bằng nội dung hình học không gian trong phần mềm GeoGebra

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: 1900-886-847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Chọn thêm
Thanh Toán

Hotline tư vấn1900-886-847