Giỏ hàng

Tin Học - Dành Cho Trung Học Cơ Sở - Quyển 4 (Dành cho Lớp 9)

|
26,600₫ 28,000₫

Chương I
- Cập nhật các nội dung mới về mạng máy tính, Internet, truy cập web, thư điện tử...

 Chương II
- Cập nhật một số thông tin mới liên quan tới chủ đề Tin học và Xã hội, cũng như sự khởi đầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

| 📞 Hotline hỗ trợ 24/7: 1900-886-847 |
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

STT Tên File Download
1

Sản phẩm đã được thêm thành công vào giỏ hàng của bạn

Chọn thêm
Thanh Toán

Hotline tư vấn1900-886-847